Author Archives

Nelson

"It is love alone that gives worth to all things." St. Theresa of Avila
"In the Evening of Life We will be Judged on Love Alone." – St. John of the Cross.

പുലർവെട്ടം 494

Nelson MCBS

{പുലർവെട്ടം 494}

 
ഈശ്വരൻ കാലത്തിന്റെ നിയന്താവാണെങ്കിൽ കടന്നുപോകേണ്ടിവരുന്ന ഓരോരോ ഋതുക്കളെ നമ്രതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയെന്നതാണ് പ്രധാനം. ദൈവഹിതം ആരാഞ്ഞുള്ള നമ്മുടെ ധ്യാനവിചാരങ്ങളിൽ ഒടുവിലത്തേതാണ് ഇത്.
 
തൊപ്പിയിലെ മഞ്ഞ് എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഹൈക്കു പോലെ. ഒരാൾ മുളന്തൊപ്പിയുമായി പുലരിയിലേ യാത്ര പോവുകയാണ്.മഞ്ഞുപാളികൾ അതിൽ വന്നുവീഴുന്നുണ്ട്. കാണുന്ന ഭംഗി കൊള്ളുമ്പോഴില്ല. ഒരു ദിവസം അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇത്രയും വലിയ ഭൂമി, ഇത്രയും പരന്ന ആകാശം, ഇത്രയും ചെറിയ ഞാൻ, അതിനേക്കാൾ ചെറിയ എൻ്റെ തൊപ്പി, എന്നിട്ടും കൃത്യമായി ഒരു മഞ്ഞുപാളി അതിനുമീതേ വീഴുന്നെങ്കിൽ അതെൻ്റേതുതന്നെ. ആ നിമിഷം അയാളുടെ ഭാരം ഇല്ലാതെയായി. പരിഹാരമോ ശമനമോ ഇല്ലാത്ത ചിലതിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു കാലത്ത്, ഈ ഒരു മൂന്ന് വരി കവിതയോളം സമാധാനം നൽകിയ മറ്റൊരു സുവിശേഷം ഇല്ലായിരുന്നു.
 
പഴയനിയമത്തിൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയ ദാവീദിനെ ഒരാൾ കണ്ണുപൊട്ടുന്ന ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. അയാളെ കൊല്ലാനാഞ്ഞ അനുചരനെ ദാവീദ് തടഞ്ഞു : എന്നോട് അപ്രകാരം സംസാരിക്കണമെന്ന് ദൈവം അവനോട് കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എതിർക്കാൻ ഞാൻ ആരാണ്? ആ ആത്മഗതത്തിന് മീതേ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പൊൻപൊടി ആരോ തൂളിയിട്ടുണ്ട്.
 
കുറേക്കൂടി യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ ജീവിതത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. എല്ലാ രോഗത്തിനും ശമനം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വൈദ്യനും എവിടെയുമുണ്ടാവില്ല. ലളിതമായ ഒരു ആത്മീയ വിചാരത്തിൻ്റെ സാന്ത്വനം അനുഭവിക്കുകയാണ് പ്രധാനം. ഒരാൾ തന്നെത്തന്നെ പൂർണ്ണമായി അവൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളുടെ വഴികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ നിശ്ചയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഭൂമിയുടെ അതിരുകളിലേക്ക്…

View original post 108 more words

പുലർവെട്ടം 495

Nelson MCBS

{പുലർവെട്ടം 495}

 
വിനീതവിധേയരെ പരിഹസിക്കാനുള്ള ഒരു പദമായിട്ടാണ് മതത്തിന് പുറത്ത് ആമേൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. അന്ധതയോളമെത്തുന്ന കീഴാള കീഴടങ്ങൽ തന്നെയാണ് സൂചിതം. ആമേൻ എന്ന് ഒരു ചിത്രത്തിന് ശീർഷകം ഇടുമ്പോൾ പോലും അതിന്റെ പിന്നിൽ അങ്ങനെയൊരു കല്പിതബുദ്ധിയുണ്ട്.
 
ഹിറ്റ്ലറുടെ ജർമ്മനി തന്നെയാണ് പശ്ചാത്തലം. Kurt Gerstein എന്ന ഒരു കെമിസ്റ്റ് കുടിവെള്ളം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയ Zyklon മൂലകം യഹൂദരുടെ ഗ്യാസ് ചേമ്പറിലെ കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന നിമിഷത്തിന്റെ നടുക്കത്തിൽനിന്നാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥാതന്തു. ഇതിനകം അയാൾ അധികാരികളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി. തന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ബാധ്യതയുമായി. പരമാവധി കാര്യങ്ങളെ വൈകിയ്ക്കുക എന്ന സ്ട്രാറ്റജി വിലപ്പോകുന്നില്ല. രഹസ്യമായി ഈ നരഹത്യയെ ചെറുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. അയാൾ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത ഒരു ജസ്യൂട്ട് വൈദികൻ വഴി അന്നത്തെ മാർപ്പാപ്പയായ പയസ്സ് പന്ത്രണ്ടാമനെ സമീപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ജർമ്മനിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഹിറ്റ്ലറുടെ അപ്രീതി കാരണമാകും എന്ന് ഭയാശങ്കകളുണ്ട്.
 
പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരിടപെടലിനും വത്തിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നാണ് ചിത്രം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത്. ചരിത്രപരമായി സാധുതയില്ലാത്ത ഒന്നാണിത്. പരമാവധി യഹൂദരെ സഭയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കാട്ടി ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുവാൻ തന്റെ പുരോഹിതർക്ക് രഹസ്യനിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ആളാണ് പയസ് പന്ത്രണ്ടാമൻ. എട്ട്ലക്ഷത്തോളം യഹൂദരാണ് അതിന്റെ benefit അനുഭവിച്ചത്. അരങ്ങേറിയ നൃശംസതയുടെ തീവ്രതയുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അനുപാതം എത്ര ചെറുതാണെങ്കിൽപ്പോലും.
 
ചരിത്രവസ്തുതയെക്കാൾ ഒരു പ്രതീകമായി അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. അധർമ്മത്തെ അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത…

View original post 114 more words

AN ‘ONLY CHILD’ & HIS MUM’S AMAZING GERM PHOBIA

- MIKE STEEDEN -

An Unusual Take on Life and Social History from the 1950’s Onward

In a perfect world I’d have been rich and famous thus deemed worthy of penning the story of my own life. In reality I am a content ‘nowhere man’ with a vast chronicle of all things bonkers to pass on to anyone who cares to take the risk and read this factual tale I’ve pieced together.

I wrote this ‘new’ book nearly a decade ago yet did Sweet Fanny Adams with it. My line of thought was logical for two debatable reasons. Firstly, I’d heard tell that for one’s first stab it was best to write about something one knew inside out, in other words ‘me’…besides I knew little of just about anything else, save perhaps thinking obtusely throughout my waking hours, and playing the game of love as it remains the only sport I’ve ever…

View original post 411 more words

MR DOOWHAT USELESS-HOPELESS

- MIKE STEEDEN -

The young Master Doowhat Useless-Hopeless

Who’d have thought it! Me aka Mr Doowhat Useless-Hopeless put this little video collection of mainly very old photographs from my new book, ‘An Only Child & His Mum’s Amazing Germ Phobia’ along with a backing instrumental by the title ‘A Life’, courtesy of my son…who is featured as a baby in mum’s arms somewhere in the book and also in the video…the composer, Zoolon who also posts blogs on WP. I’ll admit it took me 4 hours and a multiplicity of foul swear words to get it done, such is my incompetence.

This short video reflects the tome itself and its unusual take on life and Social History from 1950s onward. It’s all about this aging juvenile’s reminiscence of existence under the indestructible shadow of my mother’s bewildering, all-consuming germ phobia and it’s mostly hilarious, sometimes just plain sad impact on my life…

View original post 100 more words

The best relationship advice I ever got

Smiling Little Things

Love is what we all dream of and what makes it more dreamy are the movies, the songs, and today’s expectations around how a love relationship should look like. I am married to a person I fell in love with during my school time, and after having a distance relationship for over a decade we tied the knot. We are very much in love though and our fights, our differences of opinions, different tastes in life are the normality for us. I now realize one thing that was told to me by our principal when we were dating back then. She said, “Love is like a dessert, you have it in decent amounts after your meal, it is not your meal, if you take it as a meal it will make you sick.”  Although we had our truly madly deeply moments back then and her advice fell on deaf ears…

View original post 165 more words

Rains ~ a feeling.

Smiling Little Things

It has started to rain in Mumbai, I feel a special connection with the rains, it feels like the whole world has dimmed the lights and the spotlight has just come over you. Being a person who continuously finds herself vacillating between being an introvert or an extrovert( wished there was a word for us, won’t call me an ambivert as they are kind of balanced personalities), rains make me an introvert. Introverted in a way that they set me up for joy. Just I and my thoughts kind of have a dance if that makes any sense. It deepens my relationship with my otherwise mundane cup of coffee, and everything starts to look more special, deeper, more pleasant. Any book I hold just drowns me in with the splattering sound of the rains outside as if all the noises have been taken over by the rains. I also enjoy…

View original post 152 more words

Kudumba Prathishta Japam | തിരുഹൃദയ പ്രതിഷ്‌ഠാ ജപം | Thiruhrudaya Prathishta Japam

Nelson MCBS

കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠാ ജപം / തിരുഹൃദയ പ്രതിഷ്‌ഠാ ജപം

Sacred_Heart of Jesus

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഈ കുടുംബത്തെയും, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരേയും ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ കുടുംബത്തില്‍ അങ്ങ് രാജാവായി വാഴേണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തികളെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ആശീര്‍വദിക്കയും, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷങ്ങള്‍ വിശുദ്ധീകരിക്കയും, സങ്കടങ്ങളില്‍ ആശ്വാസം നല്കുകയും ചെയ്യേണമേ. ഞങ്ങളില്‍ ആരെങ്കിലും അങ്ങയെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ ഇടയായാല്‍, ഞങ്ങളോടു ക്ഷമിക്കേണമേ. ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും, ഇവിടെ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നവരെയും, സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കേണമേ. ഞങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിത്യഭാഗ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കേണമേ. ആല്‍മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ വിപത്തുകളിലും നിന്ന്, ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളേണമേ. സ്വര്‍ഗത്തില്‍ അങ്ങയെ കണ്ടാനന്ദിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങല്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും അനുഗ്രഹം നല്‍കണമേ. മറിയത്തിന്‍റ് വിമല ഹൃദയവും, മാര്‍ യൌസേപ്പ് പിതാവും, ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ടയെ അങ്ങേക്ക് സമര്‍പ്പിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇതിന്‍റെ സജീവസ്മരണ ഞങ്ങളില്‍ നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ.

   ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ മറിയത്തിന്‍റ് വിമല ഹൃദയമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ വി. യൌസേപ്പ് പിതാവേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ വി.മാര്‍ഗരീത്തമറിയമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കേണമേ.

 

View original post

പുലർവെട്ടം 493

Nelson MCBS

{പുലർവെട്ടം 493}

 
“The trouble with most of us is that we would rather be ruined by praise than saved by criticism.”
– Norman Vincent Peale
 
കാർട്ടൂണുകളോടും കാരിക്കേച്ചറുകളോടും അനിഷ്ടം പുലർത്തുന്ന ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയും അപകടം പിടിച്ച ഒരാളാണ്. ഡേവിഡ് ലോ (1908-1971) യെക്കുറിച്ച് വായിച്ചതോർക്കുന്നു. പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയനുണകളുടെ പര്യായമായി മാറിയ ജോസഫ് ഗോബെൽസ് ബ്രിട്ടീഷ് അധികാരികളോട് പരാതിപ്പെടുവാൻ മാത്രം പ്രഹരശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡേവിഡ് ലോയുടെ വരകൾക്ക്. ഹിറ്റ്ലറും മുസ്സോളിനിയും ജോസഫ് സ്റ്റാലിനുമൊക്കെയായിരുന്നു അയാളുടെ കാർട്ടൂൺ സ്ട്രിപ്പിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ. ജർമ്മനിയിലുള്ള ഔദ്യോഗിക പരാതിയോടുകൂടി രണ്ട് ഏകാധിപതികളുടെ പേരുകൾ ചേർത്ത് muzzler എന്നൊരു പുതിയ കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് മര്യാദക്കാരനായി ! നാസികളുടെ’ ദ ബ്ലാക്ക് ബുക്കിൽ അയാളുടെ പേരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് യുദ്ധാനന്തരമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന് മനസ്സിലായത്. അപായപ്പെടുത്താനോ തടവിലാക്കാനോ മുൻപേ കൂട്ടി നാസികൾ കരുതിവച്ചിരുന്ന പേരുകളുടെ സമാഹാരമാണ് ബ്ലാക്ക് ബുക്ക്. നിർദ്ദോഷമായ ഫലിതങ്ങൾ പോലും ഒരാളെ മരണയോഗ്യനാക്കും. ദിനപ്പത്രങ്ങളിലെ കാർട്ടൂൺ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ പോലും ഭംഗിയാക്കാമായിരുന്ന ഇവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം എന്തൊരു ദുരന്തമായാണ് കത്തിത്തീർന്നത്.
 
എതിർ ശബ്ദങ്ങളെ കാതോർക്കാനാവാത്ത വിധത്തിൽ മുൻവിധികൾ കൊണ്ട് തഴുതിട്ട മനസ്സാണ് നമ്മുടേത്. അപരൻ്റെ ശബ്ദം സംഗീതമാവുകയെന്ന സ്വപ്നസദൃശമായ കാലം ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ. അഭിനന്ദനങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന യേശുവിന്റെ താക്കീതിൽ വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള സ്തുതി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈശ്വരസ്വരത്തിന് കാതോർക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ഈ ദിനങ്ങളിലെ നമ്മുടെ പുലരി ആലോചന. എതിർക്കുന്നവരിലൂടെയും തർക്കിക്കുന്നവരിലൂടെയും തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവനീതിയുടെ…

View original post 163 more words

Expect And See

by Apostle Gabriel Cross Your expectancy is tied to what you can see. Therefore, see it happening; see God doing it; see yourself fulfilling the desires God gave you. © Crown of Glory International Ministries. Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission, from this blog’s author and/or owner, is strictly […]

Expect And See

MR DOOWHAT USELESS-HOPELESS

The young Master Doowhat Useless-Hopeless Who’d have thought it! Me aka Mr Doowhat Useless-Hopeless put this little video collection of mainly very old photographs from my new book, ‘An Only Child & His Mum’s Amazing Germ Phobia’ along with a backing instrumental by the title ‘A Life’, courtesy of my son…who is featured as a […]

MR DOOWHAT USELESS-HOPELESS

Six Word Story #114

Anfractuous affair became an anfractuous marriage. For some reason this just reminded me of the MANY MANY MANY Telenovelas I’ve watched over the years. If you don’t watch Telenovelas you have no idea what you’re missing out. Today’s Word: Anfractuous  Full of windings and intricate turnings More about the word.  Don’t forget to leave your […]

Six Word Story #114

still life

The sun flickers like candles lighting my surface breaking the color of my eyes and hair Pulled into the vortex art posed for still life droplets glimmer like strings of diamonds on your silhouette offshore the dolphins are mating as the surf wears away our castles of sand

still life