Uncategorized

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം

ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ ഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ യുദ്ധം? ഒന്നാം പാനിപത്ത് യുദ്ധം ഒന്നാം പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം നടന്ന വർഷം ഏത്? 1526 ഏപ്രിൽ 21 ബാബറിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ പേര്? തുസു -കി -ബാബറി തുസു – കി – ബാബറി രചിച്ചത് ഏതു ഭാഷയിലാണ്? തുർക്കി ഭാഷ ‘ഹുമയൂൺ ‘ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭാഗ്യവാൻ കൊട്ടാരത്തിലെ ഗ്രന്ഥപ്പുരയുടെ കോണിപ്പടിയിൽ നിന്നും വീണു മരണമടഞ്ഞ മുഗൾ ചക്രവർത്തി? ഹുമയൂൺ ഹുമയൂണിന്റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഡൽഹി ഹുമയൂണിന്റെ…

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s