Morning Reflection

സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ മറുപടി പറയരുത്…… സന്തോഷം കൂടുമ്പോൾ വാഗ്ദാനം നൽകരുത്…. സങ്കടം വരുമ്പോൾ തീരുമാനം എടുക്കരുത് . ………. ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

Advertisements

Categories: Morning Reflection

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s