Reflections

സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * അറിവും തിരിച്ചറിവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അറിവ് എവിടെ നിന്നും കിട്ടും. എന്നാൽ തിരിച്ചറിവ് അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും ………. ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

JC

Categories: Reflections

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s