Reflections

സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം

🙏Good morning 🙏


* 🙏 * മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി എന്നു വിളിക്കേണ്ടത് മുഖത്തിനെയല്ല അതു വിളിക്കേണ്ടത് കണ്ണുകളെയാണ് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ നിറയുമ്പോൾ കൂടെ നിറയാറുള്ളത് കണ്ണുകളാണ് ……. ..!!🙏


🙏❄️🌷സ്നേഹത്തോടെ ഒരു ശുഭദിനം നേരുന്നു 🌷❄️🙏

JC

Advertisements

Categories: Reflections

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s