Music

JERRY AMALDEV making THANTHAANA song | Leela Joseph | Kaviprasad Gopinath | തന്താനത്താളവുമായി തകതാന

JERRY AMALDEV making THANTHAANA song | Leela Joseph | Kaviprasad Gopinath | തന്താനത്താളവുമായി തകതാന

Advertisements

Kaapi Channel has immense pride and joy that we are fortunate enough to work with legendary musicians like Jerry Amaldev. Here we are presenting the making video of the latest Malayalam album song, Thanthaana. Jerry Amaldev can be seen conducting the show, with the recordist Arjun and lyricist Kaviprasad sitiing next to him. The video is enriched also by the visuals of soulful singing by Leela Joseph and chorus.

Jerry Amaldev is a three-time Kerala State Film Awards winning Indian composer of film scores. He is noted for his lyrical and expressive melodies together with simple but rich tonal compositions of Indian music.

He is considered as one of the evergreen music directors in Malayalam cinema (Mollywood). He has composed around 300 songs in 70 Malayalam films. His notable films as a music director are Manjil Virinja Pookkal, Aparahnam, Ennennum Kannettante, Ente Mamattikkuttiyammakku, Nokketha Dhoorathu Kannum Nattu, Guruji oru Vakku, No.1 Snehatheeram Bangalore North and Action Hero Biju. His songs are all-time chartbusters, and his music is relatively simple and can be absorbed easily by common man. Some of his memorable hit songs are Deva dundubhi, Poovattaka, Alorungi arangorungi, Maunangale chanchaduvan, Manjani kombil, Mizhiyoram, Aayiram kannumay, Vaachalam en mounavum, Kiliye kiliye, Penninte chenchundil etc.

Before the career in Malayalam films, Jerry Amaldev used to work as assistant to the great Indian Music Director Naushad. He was trained in North Indian Vocal Music under Madhusoondan Patwardhan of Vishnu Digambar Sangeet Vidyalaya, Pune. He had conducted musical ceremony during the Pope’s visit of India with a choir of 500 and an orchestra of 40. He had also composed songs for some Bollywood movies. In addition to feature films, he has composed music for various socially relevant films and television serials also.

Thanthaana song narrates the beautiful sceneries from Kerala, the God’s own country, during the early morning hours. It has folk music elements and festival song elements equally woven in it. It can also be considered as an anti-depressant song meant to spread positivity and motivation. It was already presented in Kaapi Channel as an album song, a swirling song of Kerala – on women empowerment, rural development and selflessness. It was dedicated to all COVID warriors, especially the brave lady doctors and nurses who are keeping our safety ahead of their and their family’s interests.

Making video from the album #Thanthaana
JERRY AMALDEV making THANTHAANA song | Leela Joseph | Kaviprasad Gopinath
[🎧 HEADPHONES HIGHLY RECOMMENDED! ]

Music: Jerry Amaldev
സംഗീതം: ജെറി അമൽദേവ്

Lyrics: Kaviprasad Gopinath
വരികള്‍: കവിപ്രസാദ്‌ ഗോപിനാഥ്

Vocal: Leela Joseph
ആലാപനം: ലീലാ ജോസഫ്

*‌—*
Follow us on:
Twitter: https://twitter.com/kaapichannel
Instagram: https://instagram.com/kaapichannel
Facebook: https://www.facebook.com/KaapiChannel

*‌—*
തന്താനത്താളവുമായി
തകതാനത്താരിയുമായി
മലനാടിത് – ഇത് – ഇത് – ഉണരാറായി
കല്യാണക്കോടിയുമായി
കതിരോലത്തൊങ്ങലുമായി
പകലോനത് – അത് – അത് – ഉയരാറായി

കാതേലൊരു കമ്മലിനായി
കതിരിട്ടൊരു കണ്മണിയായി
വരിനെല്ലിന്നാതിരയാടിയ നാളിതു വരവായി

പൂ കൊണ്ടൊരു മാലയുമായി
പുഴ കൊണ്ടൊരു ചേലയുമായി
കാണായീ താലീ പീലീ കാടുകളതിരായി

മലരുന്നൊരു പൂവുകളാലെ
മണമേന്തും മാരുതനാലെ
പടരുന്നിതു പാരിതിലാകെ
പകലതിനുടെ ഗന്ധമതാകെ

മറയുന്നൊരു വാർമതിയോടും
ചെറുതോരോ താരകളോടും
ഇനി നല്ലൊരു ഭാവുകമോതാം
പകലോനൊരു സ്വാഗതമോതാം

മലമേട്ടിൽ തെളിയും പുലരി
മനതാരിൽ വിരിയും മലരി
പകരുന്നൂ പാടാൻ ആടാൻ അപാരമാം ലഹരി!

*‌—*
thanthaana thaalavumaayi
thakathaana thaariyumaayi
malanaadithu ithu ithu unaraaraayi
kalyaana kodiyumaayi
kathirola thongalumaayi
pakalonath ath ath uyaraaraayi

kaatheloru kammalinaayi
kathirittoru kanmaniyaayi
varinnellinnaathirayaadiyaa naalithu varavaayi
pookondoru maalayumaayi
puzha kondoru chelayumaayi
kaanaayi thaalee peelee kaadukal athiraayi

malarunnoru poovukalaale
manamenthum maaruthanaale
padarunnithu paarithilaake
pakalathinude gandhamathaake

marayunnoru vaarmathiyodum
cheruthoro thaarakalodum
ini nalloru bhaavukamothaam
pakalonoru svaagathamothaam

mala mettil theliyum pulari
manathaaril viriyum malari
pakarunnu paadaan aadaan apaaramaam lahari

Kaapi 2020

|| ANTI-PIRACY WARNING ||

This content is Copyrighted. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is prohibited and will invite legal action.

Advertisements

Categories: Music, Music / Audio / Karaoke

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s