Music / Audio / Karaoke

99 Super Hit Malayalam Old Movie Songs

🎶🎵 99 സുവർണ്ണ ഗാനങ്ങൾ🎼🎻

വീട്ടിൽ അകപ്പെട്ടവർക്കായി ….

https://anchor.fm/nelsonmcbs/embed/episodes/99-Super-Hit-Malayalam-Films-Songs-e10uj1b/a-a5iulth

1. കസ്തൂരി മണക്കുന്നല്ലോ
2. ആയിരം പാദസ്വരങ്ങൾ
3. കാക്ക തമ്പുരാട്ടി
4. ഒരു പുഷ്പം മാത്രം
5. സാഗരമേ ശാന്ത
6. നീ മധുപകരൂ
7. മല്ലപ്പൂ പല്ലിലോ
8. കുട്ടനാടൻ പുഞ്ചയിലെ
9. അങ്കനമാർ മൗലീ
10. മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങി
11. ചന്ദ്രികയിലലിയുന്നു ചന്ദ്രകാന്തം
12. സുറുമയെഴുതിയ
13. എൻറെ സ്വപ്നത്തിൻ
14. പുലയനാർമണിയമ്മ
15. ഏഴിലം പാലപൂത്തു
16. അല്ലിയാമ്പൽ
17. പതിനാലാം രാവുദിച്ചത്
18. കടലിനക്കരെ പോണോരെ
19. പാട്ടുപാടിയുറക്കാം
20. ഉത്തരാ സ്വയംവരം
21. അവൾ ചിരിച്ചാൽ
22. മാലിനി നദിയിൽ
23. അയലത്തെ ജനലിൽ
24. നാലീകലോചനേ
25. മനോഹരി നിൻ
26. അശ്വതി നക്ഷത്രമേ
27. നദികളിൽ സുന്ദരി
28. വൈക്കത്തഷ്ടമി നാളിൽ
29. ലക്ഷാർച്ചനകണ്ടു
30. ദേവീ ശ്രീദേവി
31. പേരാറിൻ തീരത്തോ
32. ശങ്കുപുഷ്പം
33. മഞ്ചുഭാഷിണി
34. താഴംപൂ മണമുള്ള
35. സ്വപ്നലേഖേ നിൻറെ
36. അനുപമേ അഴകേ
37. പെരിയാറേ പെരിയാറേ
38. രൂപവതി നിൻ
39. നീല പൊൻമാനേ
40. മലർക്കൊടി പോലെ
41. അറബിക്കടലൊരു
42. കാട്ടിലെ പാഴ്മുളം
43. സ്വർഗപുത്രി നവരാത്രി
44. നിശാസുരഭികൾ
45. തൈപ്പൂയകാവടിയാട്ടം
46. നീലജലാശയത്തിൽ
47. മായാജാലകവാതിൽ
48. മേലെപ്പൂമല
49. ഇഷ്ടപ്രാണേശ്വരി
50. റംസാനിലെ ചന്ദ്രികയോ
51. പെണ്ണാളേ പെണ്ണാളേ
52. മാണിക്യ വീണയുമായെൻ
53. കാക്കകുയിലേ ചൊല്ലൂ
54. ചിരിയോ ചിരി
55. ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം
56. ഓമലാളെ കണ്ടു ഞാൻ
57. നീയെവിടെ നിൻ നിഴൽ
58. പനിനീർ മഴ
59. ഏഴു സുന്ദര രാത്രികൾ
60. ഇക്കരെയാണെൻറെ താമസം
61. കറുത്ത പെണ്ണേ
62. മുറുക്കി ചുവന്നതോ
63. പൂന്തേനരുവി
64. രാസലീലക്കു
65. ദേവലോക രഥവുമായി
66. കാർകൂന്തൽ കെട്ടിനെന്തിന്
67. സ്വർണ്ണഗോപുര
68. ഇന്നലെ നീയൊരു
69. കല്ല്യാണ പ്രായത്തിൽ
70. മാടപ്രാവേ വാ
71. അനുരാഗ ഗാനം
72. കുടമുല്ലപ്പൂവിനും
73. സ്വപ്നം കാണും
74. കുരുമൊഴി മുല്ലപ്പൂ
75. ഓമനതിങ്കളൊ
76. പിന്നെയും എൻകുയിൽ
77. യവനസുന്ദരി
78. മാനസമൈനേ വരൂ
79. കായാമ്പൂ കണ്ണിൽ
80. പൂവും പ്രസാദവും
81. സ്വർഗ്ഗം താണിറങ്ങി
82. ആകാശഗംഗയുടെ
83. മധുചന്ദ്രികയുടെ
84. മാനെന്നും വിളിക്കില്ല
85. മുത്തുകിലുങ്ങി
86. നീയെവിടെ നിൻ നിഴലെവിടെ
87. പൂവുകൾക്ക് പുണ്യകാലം
88. പാതിര തണുപ്പു
89. വൃശ്ചിക രാത്രിതൻ
90. മനസമ്മതം
91. തങ്കതളികയിൽ പൊൻ
92. പാതിരാവായില്ല
93. ഹേമമാലിനി
94. ആമ്പൽ പൂവേ
95. തങ്കഭസ്മകുറിയിട്ട
96. ശാരികേയെൻ ശാരികേ
97. കൃഷ്ണപക്ഷ കിളിചിലച്ചൂ
98. മംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ
99. മലയാറ്റൂർ

🎼 🎼🎼 5:40:46 മണിക്കൂർ സുന്ദര ഗാനങ്ങളാസ്വദിക്കൂ … 🎼 🎼 🎼

https://anchor.fm/nelsonmcbs/embed/episodes/99-Super-Hit-Malayalam-Films-Songs-e10uj1b

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s