Covid / Corona News

കെഎസ്ഇബി, വാട്ടർ അതോറിറ്റി കുടിശിക രണ്ടുമാസം പിരിക്കില്ല ; റിക്കവറി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ബാങ്കുകൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s