Lyrics

Kathil Thenmazhayay… Lyrics Malayalam

കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ…

കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ (2)

കടൽക്കാറ്റിൻ മുത്തങ്ങളിൽ കരൾകുളിർത്താരാരോ

മധുരമായ് പാടും മണിശംഖുകളായ്

കാതിൽ തേന്മഴയായ് പാടൂ കാറ്റേ കടലേ

 

ഒഴുകുന്ന താഴംപൂ മണമിതു നാമെന്നും

പറയാതെയോർത്തിടും അനുരാഗഗാനംപോലെ (2)

ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ ആ …..

ഒരുക്കുന്നു കൂടൊന്നിതാ

മലർക്കൊമ്പിലേതോ കുയിൽ

കടൽപെറ്റൊരീ മുത്തു ഞാനെടുക്കും

(കാതിൽ…)

 

തഴുകുന്ന നേരംപൊന്നിതളുകൾ കൂമ്പുന്ന ‌‌

മലരിന്റെ നാണംപോൽ അരികത്തുനിൽക്കുന്നു നീ (2)

ഒരു നാടൻപാട്ടായിതാ ….

ഒരു നാടൻ പ്രേമത്തിന്റെ നിലയ്ക്കാത്ത പാട്ടായിതാ

കടൽത്തിരയാടുമീ തീമണലിൽ

(കാതിൽ…)

Texted by Elsa Mary Joseph

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s