Information

മകളെ ചേർത്ത് നിർത്തി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു, മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വന്നു: മരിച്ചെന്ന് കരുതി’: നടുക്കും മൊ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s