Uncategorized

തലമുടിയുടെ ഷേപ്പും ഘടനയും അനുസരിച്ചു എങ്ങനെ അവയെ പരിപാലിക്കണം? പൊഴിച്ചിൽ, മുടി പൊട്ടിപ്പോകൽ മാറും

Watch “തലമുടിയുടെ ഷേപ്പും ഘടനയും അനുസരിച്ചു എങ്ങനെ അവയെ പരിപാലിക്കണം? പൊഴിച്ചിൽ, മുടി പൊട്ടിപ്പോകൽ മാറും” on YouTube

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s