Reflections

Nombukalam – Seventh Tuesday Reflections

നോമ്പുകാലം ഏഴാം ചൊവ്വ

ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മരണ- ഉത്ഥാന ജീവിതത്തെ ഒരു ഗോതന്പുമണി മണ്ണിൽ വീണ് അഴുകി ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ഗോതന്പു ചെടിയുമായി ഉപമിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വചനഭാഗങ്ങളിലൂടെ.

അവമാനത്തിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു; മഹിമയിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ബലഹീനതയിൽ വിതയ്ക്കപ്പെടുന്നു; ശക്തിയിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.” (1 കോറിന്തോസ് 15:43)

യേശുവിൽ ഒരു പുതു ജീവിതം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ യേശുവിലേക്ക് ആനയിക്കാനാവുകയുള്ളൂ.

അങ്ങ് എന്നിൽ സംപ്രീതനാണെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വഴികൾ എനിക്കു കാണിച്ചുതരുക. അങ്ങനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ അറിയുകയും പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യട്ടെ.” (പുറപ്പാട് 33:13).

Sherin Chacko, Ramakkalmettu, India

Email: sherinchacko123@gmail.com

Mob. +91 9961895069

Sherin Chacko

Categories: Reflections

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s